Nasza firma przeprowadza inspekcje oraz konserwacje zamontowanych regałów magazynowych wszelkiego typu, np.: paletowych, półkowych, wspornikowych. Regularne kontrole i konserwacja zapobiegają uszkodzeniom pojawiającym się w czasie eksploatacji, przedłużają żywotność regałów i urządzeń z nimi współpracujących.

Zgodnie z polskimi przepisami, danymi producenta oraz branżową normą FEM 10.2.04  przegląd serwisowy regałów powinien odbywać się przynajmniej raz do roku.

Przegląd obejmuje:

  • Kontrolę potencjalnych braków elementów (śrub, kotew, zawleczek itp.)
  • Kontrolę stateczności konstrukcji oraz obciążeń
  • Kontrolę uszkodzeń regałów powstałych w wyniku eksploatacji
  • Przygotowanie protokołu z zaleceniami dalszego użytkowania regałów
  • Sporządzenie wyceny napraw stwierdzonych uszkodzeń